----------------------

Ново име - Кари

гр. София

---------------------

Ново име - Боро

гр. София

 

----------------------

Ново име - Айк

с.Бърдарски геран

 

 

---------------------

Ново име - Грета

гр. София

----------------------

Ново име - Карма

село до гр. Севлиево